Kevšt 2008 julkaisun ilmoittajien www-kontaktitiedot

Eerikkilän Urheiluopisto www.eerikkila.fi
FCG Efeko Oy www.efeko.fi
Elämäntapaliitto www.elamantapaliitto.fi
Expomark www.expomark.fi
Hämeen Kesäyliopisto www.hameenkesayliopisto.fi
Ikäinstituutti www.ikainst.fi
Innofocus www.innofocus.fi
Itä-Suomen Liikuntaopisto www.islo.fi
Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.org
Kiljavan opisto www.kio.fi
Kiljavanranta www.kiljavanranta.fi
Koulutuskeskus Tavastia www.kktavastia.fi
Kustannus Oy Duodecim www.duodecim.fi
Lahden Ammattikorkeakoulu www.lamk.fi
Lastensuojelun Keskusliitto www.lskl.fi
Liikunnan ammattilainen www.sla-ry.fi
Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus www.lukk.fi
Mannerheimin lastensuojeluliitto www.lastenkuntoutus.net
Metropolia www.metropolia.fi
Mielenterveyden keskusliitto www.mtkl.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu www.mikkeliamk.fi
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu www.piramk.fi
ProMama ry www.promama.fi
Psykologiainstituutti www.psykologiainstituutti.fi
Psykologien Kustannus Oy www.psykologienkustannus.fi
Psykologipalvelu Vita www.nettipsykologit.fi
Psyko-Team Koulutus Oy www.psyko-team.fi
Ryhmätyö ry www.kolumbus.fi/ryhmatyo/
Satakunnan Ammattikorkeakoulu www.samk.fi
Seurakuntaopisto / Järvenpää www.seurakuntaopisto.fi
Sosiaali- ja terveyshuollon hakemisto www.sosiaaliturva.fi
Sosiaalipedagogiikan säätiö www.sosped.fi
STAKES www.stakes.fi
Suomen AMT Oy www.suomenamt.fi
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto www.suomenkasper.fi
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER www.superliitto.fi
Suomen mielenterveysseuran koulutuskeskus www.mielenterveysseura.fi/koulutuskeskus/
Suomen MS-liitto ry www.ms-liitto.fi
Suomen ryhmäpsykoterapia ry www.suomenryhmapsykoterapia.fi
STAL-Palvelut Oy www.stal.fi
Tampereen Kesäyliopisto www.uta.fi/kesayliopisto/
Vanhustyön keskusliitto www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus www.vuorovaikutus.fi